Leczenie

biologiczne łuszczycy

Leki biologiczne są przełomem w walce z łuszczycą, a zarazem wielką nadzieją dla samych pacjentów. Terapie biologiczne modyfikują reakcje immunologiczne organizmu – charakteryzują się zdolnością naśladowania funkcji przeciwciał.

Podawane są pacjentom w formie zastrzyku podskórnego lub w postaci wlewu dożylnego. Europa i świat promują leki biologiczne ze względu na wysoką skuteczność przy jednocześnie niskiej możliwości wystąpienia działań niepożądanych (wysoki profil bezpieczeństwa). Biologiczne leczenie łuszczycy jest preferowane u pacjentów ze średniozaawansowaną i bardzo zaawansowaną postacią łuszczycy plackowatej, u których tradycyjne leczenie miejscowe oraz ogólnoustrojowe nie przyniosło spodziewanych efektów. U najciężej chorych pacjentów zastosowanie terapii biologicznej jest wręcz niezbędne do normalnego funkcjonowania. W Polsce szacuje się, że około 1000 pacjentów, stanowi grupę, która cierpi na ciężką odmianę łuszczycy, u której leki biologiczne powinny być zastosowane.

Terapia biologiczna łuszczycy doprowadza do szybkiego ustąpienia objawów choroby – w tym zmian na skórze, bez wymogu stosowania maści i uciążliwych pobytów w szpitalu. Efekty leczenia przenoszą się na życie pacjenta, który może normalnie funkcjonować wykonywać pracę zawodową, nie wstydzi się pokazywać wśród otoczenia dzięki czemu odzyskuje komfort życia.

Jak działają leki biologiczne?

Leki biologiczne działają na układ immunologiczny. W przeciwieństwie do innej formy leków immunosupresyjnych działają tylko na samo miejsce powstawania łuszczycy i mogą być długotrwale stosowane. Pacjent, który potencjalnie kwalifikuje się do terapii lekiem biologicznym musi w pierwszej kolejności mieć wykonany szereg badań, które wykażą ogólny stan zdrowia pacjenta i wykluczą zakażenie gruźlicą. Biologiczne leki na łuszczycę działają naśladując naturalne funkcje białek, które w tym samym czasie hamują odpowiedź immunologiczną organizmu. W konsekwencji nie dochodzi do kolejnych stanów zapalnych w skórze, wydłużony zostaje okres remisji kiedy choroba nie daje żadnych objawów. Pacjenci potwierdzają, że zastosowanie leczenia biologicznego przynosi niemal natychmiastowy efekt i wydłużenie czasu pomiędzy następnymi nawrotami choroby.

Wśród działań niepożądanych terapii biologicznych do najczęstszych zalicza się odczyn zapalny w miejscu wstrzykiwania leku biologicznego, gorączkę, wahania ciśnienia, bóle stawów i mięśni, a z uwagi na fakt immunosupresyjności, przy dłuższym stosowaniu mogą przyczyniać się do wzrostu ryzyka zachorowalności na infekcje i nowotwory złośliwe.

Leki biologiczne

W Polsce dostępne są obecnie 4 leki biologiczne, których skład oparty jest na bazie przeciwciał monoklonalnych różniących się od siebie budową. Poniżej krótka charakterystyka każdego z nich według kolejności alfabetycznej nazwy substancji czynnej. Tylko 3 z 4 dostępnych leków znajdują się w programie terapeutycznym w leczeniu ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej: adalimumab, ustekinumab, etanercept.

Strona została opublikowana przez firmę